Aday memurun farklı statüde istihdamı

Tababet Uzmanlık tüzüğüne göre çalışan ve halen aday memur olarak görev yapmakta, olan doktorların memuriyet statüsü İle bağlantılı olmayan bir başka statüye intikallerinde kanuni engel olmadığı Hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 54 Tarih : 06/11/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 9. sayfa

Ülkemizde Tababet dallarında uzman tabip olmak için asistan olarak çalışmaya başlayıp öğrenim, eğitim ve uygulama yaparak uzman tabib belgesi alacak olanların durumlarının Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile düzenlendiği bilinmektedir. Tüzüğün konuyla ilgili hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi ilgililerin asistanuzman tabib aşamalarını kapsayan devredeki hukuki statülerinin memuriyet statüsü ile bağlantılı olmadığını ortaya koymaktadır. 657 sayılı Kanunun aday memurlar ile görevinden çekilen memurlar hakkındaki kısıtlayıcı hükümlerin ise memuriyet statüsünün devamı veya sözkonusu olması hallerinde geçerliliklerini koruyacakları tabiidir.

Bu sebeple halen aday memur olarak görev yapmakta olan doktorların memuriyet statüsü ile bağlantılı olmayan bir başka statüye intikallerinde kanuni engel olmadığı sonucuna varılmaktadır.