Aylıksız izinli olması nedeniyle, yıl içinde hiç çalışmayan memurun, ücretli izin hakkının olmadığı

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih25/11/1996
Kaynak14 sayılı bülten 84. sayfa
Özet657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 108 inci maddesi uyarınca bir takvim yılında tamamen aylıksız izinli olan personelin hizmette bulunulmayan bu yıl için ayrıca ücretli izin hakkından söz edilmesinin mümkün bulunmadığı hk.

Eşinin yurt dışında görevli olması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesi uyarınca 15.9.1994 tarihinden itibaren 1 yıl, 15.9.1995 tarihinden itibaren de 6 ay aylıksız izin kullanmış olan personelinizin 1995 yılına ait yıllık iznini kullanıp kullanamayacağının sorulduğu ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, devlet memurlarının yıllık izin hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlar (10 yıl dahil) 20 gün, on yıldan fazla olanlar için 30 gündür...." şeklinde düzenlenmiş, Devlet memurlarının kullanabilecekleri diğer izin haklan da aynı Kanunun 104,105 ve 108 inci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu izinler farklı maddelerde düzenlenmiş ve farklı yasal dayanakları olmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesi uyarınca bir takvim yılında tamamen aylıksız izinli olan personelin hizmette bulunulmayan bu yıl için ayrıca ücretli izin hakkından sözedilmesi mümkün bulunmadığında, personelin ücretsiz izinli olduğu yıla ait yıllık izni bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2503 kez okundu.