Yakınları hasta olan sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih28/06/1999
Kaynak17 sayılı bülten 9. sayfa
Özet399 sayılı KHK hükümlerine tabi olarak sözleşmeli statüde çalışan personele 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesine göre 6 ay ücretsiz izin verilebileceği hk

Şirketiniz ...... İşletme Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi sözleşmeli personel olarak, Kağıt İşletme Şefi kadrosunda görev yapan personelinize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi gereğince 6 ay ücretsiz izin verilip verilemeyeceği hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

22.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ?Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin ilk fıkrasında ?Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.? denilmektedir.

Yukarıda belirtilen hükümler gereğince yapılan değerlendirmede; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak sözleşmeli statüde çalışan ilgiliye 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesine göre 6 ay ücretsiz izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1454 kez okundu.