Şahsen özel burs sağlayanların eşlerine aylıksız izin verilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 78, 79, 108
Tarih22/09/1999
Kaynak17 sayılı bülten 48. sayfa
ÖzetŞahsen özel burs sağlayan ve 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine dayanılarak kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilen Devlet memurlarının memur olan eşlerine mezkur Kanunun 108 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izin verilemeyeceği hk.

Şahsen özel burs sağlayarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesine dayanılarak kurumlarınca maaşsız izin verilen Devlet memurlarının, memur olan eşlerine mezkur Kanunun 108 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izin verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin; 4 üncü fıkrasında; ?Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılabilir? hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurların eşlerini kapsamakta ve bu durumda olan Devlet memurlarının eşlerine 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilmektedir. Ancak, mezkur hükmün şahsen özel bursa dayanılarak dış memleketlere gitmek üzere kurumlarınca kendilerine ücretsiz izin verilen personelin Devlet memuru eşlerini ise kapsamadığı değerlendirilmektedir.

Bu görüş 2101 kez okundu.