Eşi üniversite tarafından yurt dışına gönderilen memura aylıksız izin verilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih05/04/2000
Kaynak18 sayılı bülten 57. sayfa
ÖzetEşi çalıştığı üniversite tarafından yurtdışında görevlendirilen personele en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebileceği hk.

Bakanlığınız personeli ..... ?nin .... Üniversitesinde çalışan eşinin 1.12.1999 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yurt dışında görevlendirilmesi sebebiyle adı geçen personele aylıksız izin verilmesi hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinde, yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebileceğini, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memurun derhal görevine dönmesi gerektiği hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, eşi 1.12.1999 tarihinde çalıştığı üniversite tarafından yurtdışında görevlendirilen, personeliniz ..... ?ye bir yıl süre ile aylıksız izin verilebileceği, görevlendirme süresinin daha az olması halinde bu süre kadar da izin verilebileceği, ayrıca görevlendirme süresinin sona ermesi durumunda ise derhal yukarıda yer verilen 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 5 inci fıkrası çerçevesinde Bakanlığınızdaki görevine başlaması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1725 kez okundu.