Aylıksız izin uygulaması

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih19/11/1999
Kaynak18 sayılı bülten 63. sayfa
ÖzetEmniyet Genel Müdürlüğü personelinin tamamına şartları taşımaları halinde 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi 1 inci fıkrası hükmünün uygulanacağı, aynı maddenin 2 nci fıkrası hükmünün ise yalnız sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar dışındakilere uygulanabileceği hk.

Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde veya kalkınmadan öncelikli yörelere görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları hükümlerinden nasıl faydalandırılacaklarına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında ?Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Devlet memurlarına on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.? hükümleri yer almaktadır. Söz konusu hükümde yer alan on hizmet yılını dolduran Devlet memurlarına verilen 6 aylık aylıksız iznin sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi hükmü uyarınca belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlara uygulanmayacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin tamamına şartları taşımaları halinde 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi 1 inci fıkrası hükmünün uygulanacağı, aynı maddenin 2 nci fıkrası hükmünün ise yalnız sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar dışındakilere uygulanabileceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2684 kez okundu.