Eşi hastalanan memura aylıksız izin verilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih24/04/2001
Kaynak20 sayılı bülten 26. sayfa
ÖzetEmniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru ..........?ın Fransa?da ikamet eden eşinin rahatsızlığı nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca, aylıksız izinlere esas sağlık raporlarında, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek yakınının önemli bir hastalığa tutulmuş olma halinin açıkça tevsik edilmesi kaydıyla, ikinci kez 6 ay süreyle aylıksız izin kullanabileceği hk.

Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru .............?ın Fransa?da ikamet eden eşinin rahatsızlığı nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca ikinci kez 6 ay süreyle aylıksız izin kullanıp kullanamayacağı hususundaki ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinde, ?Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.? hükmüne yer verilmektedir.

Anılan hükmün mazeret gerektiren hususların tekerrürü halinde yeniden uygulanması imkan dahilinde olmakla birlikte madde gereğince kullandırılacak aylıksız izinlere esas sağlık raporlarında, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek yakınının önemli bir hastalığa tutulmuş olma halinin açıkça tevsik edilmesi gerekli görülmektedir. Bu çerçevede söz konusu personelin eşine Dr.......... tarafından 24.3.2001 tarihinde verilen raporun, belgelendirilmesi gereken hususları içerip içermediği hususunda Sağlık Bakanlığının görüşüne başvurulması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1566 kez okundu.