108 inci 1 inci fıkrası uyarınca 6 ay aylıksız izin verilebileceği

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih30/05/2002
Kaynak22 sayılı bülten 49. sayfa
Özet657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca Sağlık Kurulu Raporuna istinaden verilecek aylıksız izinler hk.

Annesinin rahatsızlığı sebebiyle Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 45 gün aylıksız izin verilen ancak 34 gün izin kullandıktan sonra göreve dönen personele aynı şutlarda ikinci defa aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş isteyen ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin birinci fıkrasında "Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek, ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hailem raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız itim verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.? hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, Devlet memurlarına aynı sebep ve kişiler için bir defada 6 aydan fazla olmamak şartıyla kısım kısım toplam 12 aya kadar aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 2886 kez okundu.