Yurt dışında uzman personel görevlendirilmesi

Dünyanın önemli finans merkezlerinin ve uluslararası kuruluşlarının bulunduğu Madrid, Paris, Londra, Washington D.C. ve Brüksel'de, ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından uzman personel görevlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4009 / 39 Tarih : 13/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 50. sayfa

Dünyanın önemli finans merkezlerinin ve uluslararası kuruluşlarının bulunduğu Madrid, Paris, Londra, Washington D.C. ve Brüksel'de, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, uluslar arası kuruluşlarla doğrudan temas kurulması ve dünya ekonomileri içerisinde daha aktif ve entegre piyasa oluşturulmasına zemin hazırlanması amacıyla bu merkezlerde kurulu bulunan ülkemiz yurtdışı teşkilatlarında, ücret ve mali hakları Kurulunuzca karşılanmak suretiyle devamlı surette temsilci veya temsilciler görevlendirilmesi konusunda izlenebilecek yöntemler ve yasal prosedüre ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 39/b maddesinde, "Kuruluş Kanunlarında yurtdışı teşkilat kurma yetkisi verilmemiş kamu kurum ve kuruluşlarının ihtisas alanına giren konularda dış temsilciliklerde personel istihdamına Dışişleri Bakanlığınca gerek duyulursa, bu kurum ve kuruluşlar mensuplarından müşavirler Dışişleri Bakanlığında bu amaçla tahsis edilen kadrolara atanabilirler. Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğu resmi bir belge ile sabit olmayanlar uzman müşavir olarak atanamazlar.

Uzman Müşavirler misyon ya da konsolosluk şefinin verdiği görevleri yaparlar, bağlı oldukları kuruluşlar ile yazışma yapamazlar.

Uzman Müşavirler diplomatik temsilciliklerde müşavir, müşavir yardımcısı, ateşe ve ataşe yardımcısı; konsolosluklarda ataşe ve ataşe yardımcısı unvanını taşırlar.

Uzman Müşavirler yurtdışı görevleri sona erdiğinde bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlara iade edilirler.

Uzman Müşavirlerin dış görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında azami dört senedir. 46,47,48 ve 49 uncu maddeler bu memurların dış göreve atanmaları ve geri çekilmeleri için de geçerlidir." denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Madrid, Paris, Londra, Washington D.C. ve Brüksel'de kurulu bulunan ülkemiz yurtdışı teşkilatlarında Kurulunuzun ihtisas alanına giren konularda personel istihdam edilmesine Dışişleri Bakanlığınca gerek duyulması halinde Kurul personelinin söz konusu Bakanlıkta bu amaçla tahsis edilen kadrolara atanabileceği değerlendirilmektedir.