50/d sözleşmeli personelin meur kadrolarına atanması hakkında

Üniversite bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun 50/d maddesi çerçevesinde ?Araştırma Görevlisi? kadrosunda çalışanların, Devlet memurluğuna atanıp atanamayacağı hk. (13.04.2009/6892)


Kanun / Madde(ler) 657 / 54, 92 Tarih : 13/04/2009
Kaynak 33 sayılı bülten 39. sayfa

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun 50/d maddesi çerçevesinde sekiz yıl ?Araştırma Görevlisi? kadrosunda çalıştığınızı belirterek, Devlet memurluğuna atanıp atanamayacağınız hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun 50 nci maddesinin (d) bendinde; ?Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.? hükmü yer almakta olup, söz konusu Kanun kapsamında görev yapan araştırma görevlileri 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, ?Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz? denilmekte, aynı Kanunun 92 nci maddesinin son fıkrasında da; ?657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.? hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ?Araştırma Görevlisi? kadrolarına atananların azami adaylık süresi kadar üniversitede görevde bulunmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlara kuruluşların kendi mevzuatları ve diğer ilgili mevzuata göre naklen veya açıktan atanmaları mümkün bulunmaktadır.