Ziraai faaliyet yapan eş için aile yardımı ödenemeyeceği

Çalışmadığınız, bedelsiz kiraladığınız 400 m2 bir arazide hobi olarak zirai faaliyete başladığınızdan dolayı teknik yardım almak için ziraat odasına kayıt olduğunuz ve ziraat odasına olan kaydınız dolayısıyla BAĞKUR ile ilişkilendirildiğinizden bahisle, bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan eşinizin aile yardım ödeneğinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. (30/4/2010-8193)


Kanun / Madde(ler) 657 / 202 Tarih : 30/04/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 33. sayfa

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde yer alan; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir." hükmü çerçevesinde, durumunuzun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmıyor olma hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan eşinizin aile yardım ödeneğinden faydalanamayacağı mütalaa edilmektedir.