Sicil amirlerinden bazılarının bulunmaması hali

Üç sicil amirinden biri bulunmayan ve mevcut iki sicil amirinden birinin olumlu, diğerinin olumsuz değerlendirdiği bir personel hakkında birinci veya ikinci sicil amirinin bulunmaması halinde üçüncü sicil amirinin, üçüncü sicil amirinin bulunmaması halinde ise ikinci sicil amirinin değerlendirmesinin esas alınması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 121 Tarih : 13/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 29. sayfa

Üç sicil amiri bulunan bir memurun sicil raporu doldurma döneminde amirlerinden birinin bulunmaması ve diğer iki amirinden birinin notunun olumlu birinin ise olumsuz olması halinde sicil notunun ne şekilde tespit edileceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında; "Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.
İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.
Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır." ve 20 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; "Her derecedeki sicil amirlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak memurlar hakkında sicil raporlarında yaptıkları değerlendirmeler birbirinden bağımsız ve 16 ncı madde hükümlerine göre etkili ve geçerlidir. Memurların sicil notu sicil amirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tesbit edilir. Ancak birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla fark olması halinde varsa üçüncü sicil amirinin kanaatına müracaat edilir ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır.
Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi ile iktifa edilir. Bir sicil amirinin bulunması halinde birinci sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, üç sicil amirinden biri bulunmayan ve mevcut iki sicil amirinden birinin olumlu, diğerinin olumsuz değerlendirdiği bir personel hakkında birinci veya ikinci sicil amirinin bulunmaması halinde üçüncü sicil amirinin, üçüncü sicil amirinin bulunmaması halinde ise ikinci sicil amirinin değerlendirmesinin esas alınması gerektiği düşünülmektedir.