Görevde yükselmede hizmetlerin değerlendirilmesi

Görevde yükselme eğitimine katılmak için fiili hizmet süresinin değerlendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre geçen sürelerin dikkate alınması gerektiği hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 09/07/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 63. sayfa

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Tekirdağ ili Muratlı ilçesinde Sivil Savunma memuru kadrosunda görev yaparken sivil savunma uzmanı unvanlı kadro için düzenlenen görevde yükselme eğitimine katılmak için yapılan hizmet değerlendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışılan sürelerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 25/06/2002 tarih ve 2002/25 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ekindeki Değerlendirme Formunda müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2?nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin değerlendirmeye tabi tutulacağı, işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetlerin hariç olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, görevde yükselme eğitimine katılmak için fiili hizmet süresinin değerlendirilmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre geçen sürelerin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.