Başkatip ve şef unvanlarının denkliği

başkatip ile şef unvanının, aynı hizmet grubunun aynı alt bendinde yer alması sebebiyle, eşdeğer görevler kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup ilgilinin şef unvanlı kadroya mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla atanabileceği hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 16/03/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 82. sayfa

Yozgat Şefaatli Paşaköy Belediyesinde başkatip olarak göreve başlayan, halen Bakanlığınız emrinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan bir personelin görevde yükselme sınavına tabi olmadan şef kadrosuna atanıp atanamayacağına dair ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 02/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe konulan ? İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik?in ?Yönetim Hizmetleri Grubu? başlıklı 5?inci maddesinin a/3 bendinde, ?Muhasip, muhasebeci, başkatip, ayniyat saymanı, işletme saymanı, döner sermaye saymanı, şef, amir? unvanları aynı alt grup içerisinde sayılmıştır. Anılan Yönetmeliğin 19?uncu maddesinin 2?nci paragrafında da, ?Kurum içinden aynı alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın, ancak görevin özel belirleyici nitelikleri aranmak şartıyla, farklı görevlere atanmak mümkündür.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 11/06/2003 tarih ve 25135 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ? Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği?nde başkatip unvanı bulunmamaktadır.

Kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde, aynı alt grupta yer alan görevler eşdeğer görevler sayıldığından, aynı alt grupta olan görevlere atanmada görevde yükselme sınav şartı aranmayıp, farklı hizmet gruplarındaki görevlere geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınav şartı aranmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bahsedilen Yönetmelik?te başkatip ile şef unvanının, aynı hizmet grubunun aynı alt bendinde yer alması sebebiyle, eşdeğer görevler kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup ilgilinin şef unvanlı kadroya mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.