4/B sözleşmeli öğretmenlerin sendikalaşması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretmenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 26/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 36. sayfa


25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3 üncü maddesinin, 21/4/2007 tarihli ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı "Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla değişik (a) bendinde kamu görevlisi, "Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlileri" olarak tanımlanmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalar ışığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( B ) bendi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta olan öğretmenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.