Torba kadroya atanmada özel sektörde çalışılan sürenin en fazla 6 yıl ilave edileceği

657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde geçen "yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır" hükmünün yorumlanması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 68 Tarih : 14/06/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 92. sayfa

Bakanlığınız Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ?.'in yüksek öğrenim gördükten sonra özel sektörde geçen 6 yıl 11 ay 20 gün hizmetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre değerlendirilmesinde "yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır" hükmünün nasıl yorumlanacağı hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde; "8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yükseköğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır." hükmü yer almaktadır. Burada yer alan "6 yılı geçmemek üzere" ibaresinin, ilgililerin özel sektörde geçen sürelerinin toplamını değil, özel sektörde geçen toplam hizmetin 3/4'ü alındıktan sonra değerlendirilecek azami sürenin 6 yılı geçemeyeceği şeklinde yorumlanmaktadır.