Sicil nedeni ile kademe ilerlemesi

657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin uygulanmasında, son altı yılın birbirini takip etme şartı getirilmeksizin ücretsiz izin sebebiyle sicil notu düzenlenemeyen yıldan önceki ve sonraki yıllarda düzenlenmiş bulunan sicil raporlarının değerlendirmeye esas alınacak son altı yıllık sicil notu ortalamasının hesaplanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64 Tarih : 11/03/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 77. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64 üncü maddesinin uygulamasına esas olmak üzere, ücretsiz izin nedeniyle görevinden ayrılıp tekrar memuriyete dönen personelin son altı yıllık sicil notu ortalamasının nasıl tespit edileceği hakkındaki yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde, "Devlet Memurlarının 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Sözkonusu hükümde, birbirini takip etme şartı getirilmeksizin son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması öngörülmüş olup, ilgili personel hakkında ücretsiz izin sebebiyle sicil raporu düzenlenmeyen yıldan önceki üç yılın sicil raporu ile ücretsiz izininin bitiminden sonraki yıllarda düzenlenmiş bulunan sicil raporlarının değerlendirmeye esas alınması suretiyle sicil raporu düzenlenen son altı yıllık sicil notu ortalamasının hesaplanması gerektiği mütalaa edilmektedir.