Yer değiştirmeye tabi olmayan personelin bir kademeden faydalanması

Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görev yapan, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72 nci maddesi gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanmayan ilgiliye, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde öngörülen her iki yıl için bir derece ilerlemesi verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64, 72 Tarih : 29/07/1994
Kaynak 11 sayılı bülten 16. sayfa

Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinde öngörülen, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yıl için bir derece ilerlemesi verileceğine ilişkin hükmün uygulanıp uygulanmayacağına dair ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin sonuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkrada; "Ancak, 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 nci derecede öncelikli yörelerde buluşanlara (Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış saydır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görev yapan ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanmayan Et ve Balık Kurumu A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin sonuna 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkra hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.