İşçi statüsünde çalışanın KPSS ile aynı kuruma memur olarak atanması

İşçi statüsünde görev yapmakta olan ilgili adayın, Bakanlığınız emrinde yerleştirildiği kadroya atanmasının yerleştirildiği kadronun diğer şartlarını da taşıması kaydıyla mümkün bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 30/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 39. sayfa

Kurumunuz emrine Mühendis kadrosuna 2006 Yılında merkezi yerleştirme işlemi ile yerleştirilen bir adayın, ? Genel Müdürlüğünde daimi işçi statüsünde çalışmak amacıyla hakkından feragat etmesi sebebiyle atanamadığı, KPSS-2007/1 tercih işlemi ile yine Bakanlığınız emrine yerleştirilmesinin yapıldığından bahisle ilgili adayın atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği'nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmişti. Merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile de Kamu Personel Seçme Sınavı'nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir.
Merkezi yerleştirmenin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilebilinmesi olup, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili vatandaşlarca Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde, ayrıca sınavın uygulanmasında yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla mezkur Yönetmelikte 28/03/2005 tarihli ve 2005/8714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, merkezi yerleştirme sonucu (B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanların, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla yerleşmelerine son verilmiştir.
Diğer taraftan, ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan KPSS-2007/1 Tercih Kılavuzunun 3.8 maddesinde "2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ÖSYM'ce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzla yapılacak yerleştirmeye başvurma hakları bulunmamaktadır. ÖSYM'de atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih alanına ulaşamayacaklardır. İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adaylar tercih yapmak istiyorlarsa, yerleştirildikleri kurum veya kuruluşlardan yerleştirildikleri kadro veya pozisyona atanmadıklarını gösterir resmi bir belge alarak bu belge ile birlikte 29 Mart 2007 günü saat 17:00'a kadar ÖSYM'ye şahsen başvurmaları gerekmektedir. Daha sonra ÖSYM'ye gelecek olan belgeler işleme konulmayacaktır." açıklamasına yer verilerek, yerleştirildiği halde ataması yapılamayan adayların merkezi yerleştirme işlemlerine tekrar başvurabilmelerinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.


Ayrıca, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarına daimi işçi statüsünde personel yerleştirme işlemleri KPSS sonuçlarının kullanılarak ilgili mevzuatı uyarınca adı geçen kurumca gerçekleştirilen işlemler olup, söz konusu işlemler ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme kapsamında da bulunmamaktadır.
Bu itibarla, halen işçi statüsünde görev yapmakta olan ilgili adayın, Bakanlığınız emrinde yerleştirildiği kadroya atanmasının yerleştirildiği kadronun diğer şartlarını da taşıması kaydıyla mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.