4688 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında göre haklı sebeplerin neler olduğu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmedikçe değiştiremez." hükmüne göre haklı sebeplerin neler olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 16/06/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 20. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmedikçe değiştiremez." hükmüne göre haklı sebeplerin neler olduğunu talep eden ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmedikçe değiştiremez." denilmektedir.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, kamu kurumlarının çalışma koşulları ve yaptığı hizmetlerin farklı olması sebebiyle haklı sebeplerin kurumların özel koşullarına göre değişiklik gösterebileceğinden bunun tespitinin kamu kurumlarının takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.