Sıhhi izin sonrasında kademe ilerlemesi

2 yıl 11 ay 5 gün sıhhi izin kullanarak 15.10.1991 tarihinde göreve başlayan bir personele 1992 yılında kademe ilerlemesi verilip verilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64 Tarih : 22/07/1993
Kaynak 8 sayılı bülten 14. sayfa

Kalp rahatsızlığı sebebiyle 10.11.1989 tarihinde hastaneye yatan ve 2 yıl 11 ay 5 gün sıhhi izin kullanarak 15.10.1991 tarihinde görevine başlayan bir personelimize, 1992 yılında kademe ilerlemesi verilip verilemeyeceği hakkındaki ilgi (a) (b) de kayıtlı yazılarınız incelenmiştir. Bilindiği üzere Devlet Memurlarının kademe ilerlemesi yapabilmeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64 üncü maddesi uyarınca; A) Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olmaları B) O yıl içinde olumlu sicil almaları, C) Bulundukları derecede ilerleyebilecekleri bir kademenin bulunması, Şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Devlet memurları hakkında sicil raporu doldurulabilmesi için de Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrasındaki ?Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin gezmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır.? şeklinde yer alan hüküm uyarınca da 1990 yılına ilişkin sicil raporunun tanzim edilebileceği; dolayısıyla 1989 ve 1990 yıllarında kademe ilerlemesi yapabileceği ancak, 1991 yılında görevde bulunmaması ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 13 üncü maddesinin son fıkrası hükmünün bir defaya mahsus olarak uygulanabilmesi karşısında bu yıl için hakkında sicil raporu tanzim edilemeyeceği ve 1992 kademe ilerlemesi yapamayacağı mütalaa edilmektedir.