Uzman erbaşların istifa sonrası dönüşleri

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre istihdam edilenlerin 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya naklen atanabilmelerinin; sözleşmesinin sona ermesi üzerine yeni bir sözleşme yapılmaması ve açıktan atama izni alınması kaydıyla mümkün olabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 3269 / 1 Tarih : 24/10/1998
Kaynak 15 sayılı bülten 34. sayfa

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na göre istihdam edilen.........'ün...........Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir göreve naklen atanıp atanamayacağı konusundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurların bir kurumdan diğerine nakillerine ilişkin 74 üncü maddesinin son fıkrası ile 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillere imkan sağlanmakta olup, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci fıkrasında askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silah.Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personelinin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsam 3îfindaj olduğu hükme ballanmış bulunmaktadır. Bu itibarla, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre istihdam edilen ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi bulunan sözkonusu personelin ............Belediyesine naklen atanamayacağı, ancak sözleşmesinin sona ermesi ve yeni sözleşme yapılmaması halinde, açıktan atama izni alınması kaydıyla 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre açıktan atanabileceği mütalaa edilmektedir.