Askerlik hizmetinin değerlendirilmesi

görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat eden personelin hizmet süresinin değerlendirilmesinde, muvazzaf askerlik süresinin dikkate alınması gerektiği hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3, 83, 84 Tarih : 12/07/2006
Kaynak 23 sayılı bülten 116. sayfa

Görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat eden personelin hizmet süresinin değerlendirilmesinde muvazzaf askerlik süresinin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, ilgi (a)?da kayıtlı Genelge eki Değerlendirme Formunda ?Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2?nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)? hükmü yer almakta olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde ise, ?Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83?üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönenlerin, muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin derece ve kademe ilerlemelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmış; 84?üncü maddesinde ise, ?Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.? hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde görevde yükselme eğitimine katılmak için müracaat eden personelin hizmet süresinin değerlendirilmesinde, muvazzaf askerlik süresinin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.