Şartlar arasına yüksek lisans diploması alma şartı aranamayacağı

KPSS Nitelik Kod Kılavuzunda öğrenime ilişkin koşullar lisans, önlisans ve ortaöğretim olarak belirlenmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları hizmet ihtiyaçları çerçevesinde bu koşullara ek olarak Nitelik Kod Kılavuzunda özel koşullar arasına "Konusuyla ilgili alanlarda yükseklisans diploması olmak" şartının konulamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 09/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 49. sayfa

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu Yönetmelikle Kamu Personel Seçme Sınavını yapma ve yerleştirme işlemleri ÖSYM'ye verilmiş bulunmaktadır. Mezkûr Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, merkezi yerleştirme yapılmak üzere, merkezi yerleştirme kılavuzlarıyla ilan edilen kadrolar ve bu kadrolara ait nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadroları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmektedir. Başkanlığımızın bu husustaki görevi; ilan edilmek üzere Başkanlığımıza intikal ettirilen kadrolar ve bu kadrolar için aranan nitelikleri, mer'i mevzuat ve nitelik kod kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden incelemekten ibarettir.
İlan edilen kadrolara başvuracak adayların KPSS'ye katılmaları ve yüksek puan almış olmaları kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmemektedir. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların yerleştirme yapılacak kadrolar için aranılan genel şartların yanında kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen ve tercih kılavuzunda yer alan şartlara da sahip olmaları gerekmektedir.
Söz konusu Nitelik Kod Kılavuzunda öğrenime ilişkin koşullar Yükseköğretim Kurulu Kararlarında belirtildiği üzere unvanların lisans seviyesinde kazanılacağı, lisansüstü öğrenimin ise bu unvanları değiştirmeyeceği dikkate alınarak lisans, önlisans ve ortaöğretim olarak belirlenmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları hizmet ihtiyaçları çerçevesinde bu koşullara ek olarak Nitelik Kod Kılavuzunda özel koşullar arasında yer alan "Konusuyla ilgili alanlarda yükseklisans diploması olmak" şartını da talep etmeleri mümkün bulunmaktadır.