Bekçilerin vardiyalı çalıştırılamayacakları

Bekçi? unvanlı kadrolarda istihdam edilen personelin görevi olup, bu hizmet için yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin vardiya usulü ile çalıştırılmasının uygun olmadığı mütalaa edildiği hk ()


Kanun / Madde(ler) 657 / 101 Tarih : 20/11/1992
Kaynak 7 sayılı bülten 28. sayfa

Günün 24 saatinde çalışmayı gerektiren hizmetleri yürüten personelin günlük çalışma saatlerinin Üniversitenizce düzenlenmesine ilişkin talebiniz incelenmiştir.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde istihdam edilen Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesi ile düzenlenmiş ve bu madde "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'nın muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir." hükmünü getirmiştir.

Ancak, Üniversitenize ait yerleşim merkezlerindeki bina ve tesislerin korunması, güvenliğinin sağlanması: kurumunuza, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tahsis edilen "Bekçi" unvanlı kadrolarda istihdam edilen personelin görevi olup, bu hizmet için yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin vardiya usulü ile çalıştırılmasının uygun olmadığı mütalaa edilmektedir.