Günün 24 saatinde çalışmayı gerektiren işler

Görevleri günün 24 saatinde devam eden gişe Memurlarının günde üç vardiyalı olarak çalıştırılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 101 Tarih : 30/03/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 96. sayfa

......................17 nci Bölge Müdürlüğünde görevli gişe memurlarının vardiyalı çalıştırılmasına ilişkin talebiniz incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesi "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet Memurlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir." hükmünü getirmiştir.

Bu hüküm gereğince, mezkur Kanunun 99 uncu maddesi hükmü de gözönünde bulundurulmak suretiyle görevini günün 24 saatinde devamlılık arzeden gişe memurlarının O7.00-15.00, 15.00-23.00 ve 23.00-07.00 saatleri arasında üç vardiyalı olarak çalıştırmaları uygun mütalaa edilmektedir.