24 saat devamlılık arz eden işler

657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle günün 24 saatinde devamlılık arzeden itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin mezkur Kanunun 101 inci maddesi gereğince 24 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde vardiyalı olarak çalıştırılmalarının uygun mütalaa edildiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 99, 101 Tarih : 11/04/2000
Kaynak 18 sayılı bülten 3. sayfa

..... Belediyesinde görev yapmakta olan itfaiye personelinin çalışma saat ve şekillerinin tespitine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinde ?Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakatı alındıktan sonra kurumlarınca belirlenir.? hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükmün günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personeli kapsadığı ve günün 24 saatinde devamlılık arzeden hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflemiş olduğu düşünülmektedir.

Diğer taraftan, 23.8.1985 tarih ve 18851 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ?Yangın söndürme ve afet hizmetleri, bayram ve genel tatil günleri de dahil, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Bu hizmetin görülmesinde itfaiye personeli postalar halinde ve 24 saat iş, 24 saat istirahat ya da 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalıştırılır...? denilmektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesi hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle günün 24 saatinde devamlılık arzeden ..... Belediyesi itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin mezkur Kanunun 101 inci maddesi gereğince 24 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde vardiyalı olarak çalıştırılmaları uygun mütalaa edilmektedir