Günün 24 saatinde çalışmayı gerektiren işlerden olmadığı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli denetim ekiplerinin 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesine göre üç vardiya halinde çalıştırılmalarının uygun mütalaa edilmediği hk.


Kanun / Madde(ler) 1580 / 15, 38 Tarih : 11/03/1994
Kaynak 9 sayılı bülten 78. sayfa

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli denetim ekiplerinin üç vardiya halinde çalıştırılmasına ilişkin talebiniz incelenmiştir.

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 1.2.3.14.15.16.17.18.38 inci fıkraları ile gerek çevre kirliliği ve gerekse halk sağlığı ile ilgili Belediyelere düşen görevler tespit edilmiş bu görevlerin yürütülmesi esnasındaki denetim hizmetleri de aynı kanunun 104 üncü maddesi ile belediye zabıtasına verilmiştir.

Diğer taraftan, denetim esnasında vuku bulacak olayları önlemek bakımından zabıtaya karşı gelenlere uygulanacak müeyyide de anılan Kanunun 108 inci maddesi ile tespit edilmiştir. Bu sebeple, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığındaki denetim ekiplerinin üç vardiya halinde çalıştırılmasına ilişkin talebiniz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesine istinaden uygun mütalaa edilememiştir.