KPSS sınavına en üst eğitim seviyesinde katılmanın gerektiği

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak sınava en üst öğrenim düzeyinden katılmanın ve bu öğrenim düzeyinden ilan edilecek kadro ve pozisyonlara başvuru yapılmasının mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 13/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 21. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50?nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik?te ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı?nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı; memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Diğer taraftan, önlisans ve ortaöğretim düzeyinden sınava girecek adaylar için ÖSYM Başkanlığınca hazırlanan 2010-KPSS Ortaöğretim/önlisans Kılavuzunun ?2.1.Başvurma Koşulları? başlıklı maddesinin dördüncü fıkrasında ??Lisans diplomasına sahip adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde, önlisans diplomasına sahip adaylar ise ortaöğretim düzeyinde 2010-KPSS Ortaöğretim/önlisans?a başvuramazlar?? açıklamasına yer verilmiştir. Bu itibarla, mezkûr açıklamalar çerçevesinde, ÖSYM Başkanlığınca yapılacak sınava en üst öğrenim düzeyinden katılmanız ve bu öğrenim düzeyinden ilan edilecek kadro ve pozisyonlara başvurmanız gerekmektedir.