Avukat ve müdürlerin sendikalı olması

Avukat ve Hazine Avukatları ile İl ve İçe Nüfus Müdürlerinin sendika üyesi olup olamayacakları hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 12/07/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 64. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan Avukat, Hazine Avukatı ile İl ve İlçe Nüfus Müdürlerinin sendika üyesi olup olamayacakları hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15?inci maddesinin (c) bendinde ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları?nın sendika üyesi olamayacakları belirtilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde; a) İl ve İlçe Nüfus Müdürlerinin 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları olmamaları halinde sendika üyesi olabilecekleri , b) Avukat ve Hazine Avukatlarının ise Kanunda sayılan sendika üyesi olamayacak unvanlar kapsamına girmemesi sebebiyle sendika üyesi olabilecekleri, mütalaa edilmektedir