Seçim istfa eden yönetim kurulu üyelerinin durumu

Kamu görevlileri sendikası üyesi olduğunuz ve sendikanın yönetim kurulunda görev aldığınızı belirterek, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği adaylığı için memuriyetten istifa ettiğinizden bahisle; memuriyetten istifa ettiğiniz için sendika üyeliğinizin düşüp düşmeyeceği, Milletvekili seçilememeniz durumunda memuriyete başladığınızda sendika üyeliğinizi tekrar kazanıp kazanamayacağınız ve sendika yönetim kurulu üyeliği görevinize başlayıp başlayamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 25/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 55. sayfa

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ek 7 nci maddesinde, "Subay, Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında da, "Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyonun organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur" denilmektedir.
Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
1-Milletvekili adaylığı için memuriyetten istifa edilmesi halinde adaylık süresince sendika üyeliğinin askıda kalacağı,
2-Milletvekili seçilememesi veya aday olunamaması halinde memuriyete tekrar başlanıldığı tarihte sendika üyeliğinin, aylıksız iznin ve yönetim kurulu üyeliği görevinin tekrar başlayacağı,
mütalaa edilmektedir.