Yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olmaları

Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olup olamayacakları hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 12/11/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 71. sayfa

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14, 15, 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görevlerinin düzenlendiğinden bahisle, burada belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerinin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendika üyesi olup olamayacakları hususundaki ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ?Sendika üyesi olamayacaklar? başlıklı 15 inci maddesinin (c) bendinde ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları,? (d) bendinde de ?Yüksek Öğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri ve bunların yardımcıları... üye olamazlar ve sendika kuramazlar? hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 15, 18, 19/d ve 20/c maddelerinde düzenlenen üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerinin sendika üyesi olamayacakları mütalaa edilmektedir.