Müdür unvanı personelin sendikalı olması

İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü? ile ?İşletme Müdürü?nün kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 03/12/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 73. sayfa

Şirketinizin doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatının en üst amiri olan ?İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü? ile Daire Başkanına bağlı taşra teşkilatınızın en üst amiri ?İşletme Müdürü?nün kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (c) bendinde ?bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları?nın kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları, hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde ilgi yazıya konu taşra teşkilatının en üst amiri konumundaki ?İletişim Tesis ve İşletme Müdürü? ile ?İşletme Müdürü? unvanlı personelin, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amiri olmamaları kaydıyla kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri değerlendirilmektedir.