İki lisans mezununun iki öğrenimdende müracaat edebileceği

KPSS?ye katılırken İnşaat Mühendisliği lisans programı mezunu olan ilgilinin aynı zamanda Çevre Mühendisliği lisans programı mezunu olması sebebiyle, nitelikleri arasında Çevre Mühendisliği lisans programı mezunu olmak şartı aranılan kadroya bahse konu programdan mezun olduğunuzu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla başvurmasının mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 27/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 28. sayfa

KPSS?ye İnşaat Mühendisliği lisans programı mezunu olarak katılan ilgilinin aynı zamanda Çevre Mühendisliği lisans programı mezunu olması sebebiyle Çevre Mühendisliği şartının arandığı 4/B sözleşmeli personel alımlarına başvuru yapıp yapamayacağı hakkında bilgi talep edilen dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50?nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik?te ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı?nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Merkezi yerleştirme işlemlerinde ilan edilen kadrolara başvuracak adayların KPSS?ye katılmaları ve yüksek puan almış olmaları kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmemektedir. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların yerleştirme yapılacak kadrolar için aranılan genel şartların yanında kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen ve tercih kılavuzunda yer alan şartlara da sahip olmaları gerekmektedir. Merkezi yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirmesi yapılan adaylardan, süresi içinde gerekli belgelerle atanmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvuranların, burada teşekkül ettirilen Sınav Değerlendirme Komisyonlarınca yerleştirildikleri kadrolar için aranılan nitelikleri taşıyıp taşımadıkları kontrol edilerek, nitelikleri taşıyanların atamaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. KPSS?ye katılan adaylar, sınava girerken mezun oldukları alanı/programı belirterek kendilerini sisteme tanıtmaktadırlar. Ancak ÖSYM sisteminde bir aday için bir mezuniyet alanı/programı belirtilebildiğinden aynı öğrenim seviyesinden birden fazla alanı/programı bitiren adaylar bunlardan sadece birini işaretleyebilmektedirler. Sınava bu şekilde giren adayların, sisteme kendilerini hangi program mezunu olarak tanıttıkları sınav puanının hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe yol açmamakta ve diğer adaylar lehine ya da aleyhine bir durum meydana getirmemektedir. Merkezi yerleştirme işlemlerinde ise adaylar, kılavuzlarda yer alan ve niteliklerini taşıdıkları kadro ve pozisyonlara başvurmakta ve ÖSYM?ce bu tercihler bilgisayar ortamında değerlendirilerek yerleştirme gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yerleştirmeye başvuran adayların en üst öğrenim seviyesinden sınava katılmaları, merkezi yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla bu öğrenim seviyelerinden mezun olmaları ve niteliklerini taşıdıkları kadro ve pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir. Bu itibarla, KPSS?ye katılırken İnşaat Mühendisliği lisans programı mezunu olduğunuzu beyan etmeniz ve aynı zamanda Çevre Mühendisliği lisans programı mezunu olmanız sebebiyle, nitelikleri arasında Çevre Mühendisliği lisans programı mezunu olmak şartı aranılan kadroya bahse konu programdan mezun olduğunuzu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla başvurmanızın mümkün olduğu mütalaa edilmektedir