Sayman ve yardımcılarının sendikalı olmaları

Maliye Bakanlığında çalışan Sayman ve Sayman Yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 28/12/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 76. sayfa

Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde çalışan Sayman ve Sayman Yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (c) bendinde; ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları?nın sendika üyesi olamayacakları hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca; 1- Üzerinde müdür ve müdür yardımcısı unvanı bulunmayan sayman ve sayman yardımcılarının, bahsi geçen Bakanlığın bölge, il ve ilçe teşkilatının en üst amiri ya da buna eşit veya daha üst düzeyde kamu personeli olmaması sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri, 2- Üzerinde müdür ve müdür yardımcısı unvanı bulunan sayman ve sayman yardımcılarının ise, çalıştıkları işyerlerinde 100 veya daha fazla kamu görevlisinin en üst amiri veya bunların yardımcıları olmaları halinde sendika üyesi olamayacakları, bunun dışında ise sendika üyesi olabilecekleri, mütalaa edilmektedir.