KPSS puanını memurluk için kullandıktan sonra aynı puanın 4/B sözleşmeli içinde kullanuılabileceği

ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirmeler sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memur kadrosuna yerleştirilen ilgilinin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere aynı KPSS puanınız ile tercih yapmasının mümkün olmakla birlikte 657 sayılı DMK nın 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere aynı KPSS puanını kullanarak tercih yapılmasının da mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 07/10/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 29. sayfa

Merkezi yerleştirmeler sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memur kadrosuna yerleştirilmeniz durumunda aynı puan ile 399 sayılı KHK?ye tabi KİT sözleşmeli pozisyonlarına ve 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurup başvuramayacağınız hakkında bilgi talep edilen dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği?nde 11/10/1999 tarih ve 99/13781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolu ve sözleşmeli statüde personel ihtiyaçlarının karşılanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçilmiştir. Merkezi memurluk sınavlarına girenlerin işe yerleştirilmeleri; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde adayların merkezi sınav başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? ile de Kamu Personel Seçme Sınavı?nı yapma ve yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına verilmiştir. Diğer taraftan, merkezi yerleştirmenin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilebilinmesi olup, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili vatandaşlarca Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde, ayrıca sınavın uygulanmasında yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla mezkur Yönetmelikte Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinde 30/11/2007 tarihli ve 2007/12991 Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adayların, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla yerleşmelerine son verilmiştir. Ancak, 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi yerleştirmenin kapsamı; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun?un 4/A maddesi çerçevesinde Devlet memuru olarak istihdam edilecek kadrolar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilecek kişilere ait pozisyonlara yapılacak yerleştirmeleri kapsamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan mezkur Kanun?un 4/B maddesi çerçevesindeki istihdamlar, adı geçen Yönetmelik ve merkezi yerleştirme kapsamında bulunmamaktadır. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, adayların aynı sınav sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme sisteminden birden fazla yararlanması engellendiğinden, ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirmeler sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memur kadrosuna yerleştirilmeniz durumunda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere aynı KPSS puanınız ile tercih yapmanız mümkün olmamakla birlikte 657 sayılı DMK nın 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere aynı KPSS puanını kullanarak tercih yapmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.