Lisan eğtimi için çalışma saatlerinin ayarlanamayacağı

Lisans öğrenimi görmekte olduğunuzu belirterek merkezi yerleştirmeler ile memur olarak atanmanız durumunda çalışma saatlerinizin amiriniz tarafından ders programınıza göre ayarlanmasının mümkün olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 99 Tarih : 16/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 30. sayfa

Lisans öğrenimi görmekte olduğunuzu belirterek merkezi yerleştirmeler ile memur olarak atanmanız durumunda çalışma saatlerinizin amiriniz tarafından ders programınıza göre ayarlanmasının mümkün olup olmadığı hakkında görüş talep edilen dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde ?Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.? hükmü yer almaktadır. Diğer yandan, mezkur Kanunun Devlet memurlarına verilecek izinleri düzenleyen beşinci bölümünde örgün öğrenim görmekte olan memurlara izin verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu itibarla, Devlet memurlarının Anayasa ve diğer kanunlarla kendilerine verilen görev ve sorumluluklarını mevzuat ile belirlenen çalışma saatlerine uygun olarak yerine getirmelerinin esas olduğu değerlendirilmekte olup, atanmanız durumunda çalışma saatlerinizin amiriniz tarafından ders programınıza göre ayarlanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.