Okul müdürünün sendika üyesi olması

Bir okul müdürünün idaresinde birden fazla okul bulunması halinde okul müdürü ile yardımcılarının sendika üyesi olup olamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 28/12/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 78. sayfa

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir müdürün yönetiminde birden fazla değişik isimler altında okullar bulunduğu, böylece toplam personel sayısının 100?ü aştığı durumlarda okul müdürü ve yardımcılarının sendikalara üye olamadıkları ancak okulların ayrı ayrı değerlendirilmeleri durumunda ise personel sayısı 100?ü aşmadığı için sendikalara üye olabileceklerinden bahisle konuya ilişkin Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (c) bendinde ?bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları?nın kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları, hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde bir müdürün yönetiminde birden fazla değişik isimler altında okullar bulunması ve çalışan personel sayısının da 100?ü aşması halinde okul müdürü ve yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları, personel sayısının 100?ü aşmaması halinde ise sendikalara ise üye olabilecekleri değerlendirilmektedir.