KPSS ye müracaat tarihinin son günü mezun olmadıklarıı öğrenim düzeyinden sınava girebilecekleri ve tercih yapabilecekleri

KPSS ye müracaat tarihinin son günü itibariyle lisans düzeyinden henüz mezun durumda olmayan adayların bitirdikleri son öğrenim düzeyinden (ortaöğretim veya önlisans) KPSS?ye girmeleri ve bu puanları ile yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde niteliklerini taşıdıkları kadro ve pozisyonları tercih etmeleri mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 15/07/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 31. sayfa

KPSS ye müracaat tarihinin son günü itibariyle lisans düzeyinden henüz mezun durumda olmayan adayların bitirdikleri son öğrenim düzeyinden (ortaöğretim veya önlisans) KPSS?ye girmeleri ve bu puanları ile yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde niteliklerini taşıdıkları kadro ve pozisyonları tercih etmeleri mümkün olup olmadığı hakkında bilgi talep edilen dilekçe incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50?nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı?nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Bu sebeple, son öğrenim düzeyleri altında bir öğrenim düzeyinden KPSS?ye girip tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi yapılan adayların, bu durumun tespit edilmesi halinde yerleştirilmeleri geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca, lisans mezunu adaylar için yapılan 2010 KPSS Lisans Kılavuzunun 1.Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar bölümünün 1.4/b maddesinde ?Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 26 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan sınava gireceklerdir..? ile 2. Başvurma Koşulları bölümünün 2.1.2 maddesinde ?2010-KPSS LİSANS?a son başvuru tarihi olan 21 Mayıs 2010 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar. Bir adayın hem 2010-KPSS Lisans?a hem de 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans?a katılması mümkün değildir. 2010-KPSS Lisans?a başvurmuş adayların 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans?a da başvuru yapmaları mümkün olmayacak, bu adayların 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans?a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. Buna göre, özellikle halen bir lisans programında okumakta olan ve 21 Mayıs 2010 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2010-KPSS?ye hangi düzeyde gireceklerine karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.? açıklamalarına yer verilmiştir. Aynı Kılavuzda 2010 KPSS Lisansa başvuru tarihleri olarak (10-21 Mayıs 2010) tarihleri belirlenmiş, ancak başvuru ücreti yatırma süresi daha sonra 25 Mayıs 2010?a kadar uzatılmıştır. Mezkur açıklamalar çerçevesinde, 2010 KPSS Lisansa başvurmak için gerekli olan ücretin yatırılabileceği son tarih olan 25/05/2010 tarihi itibariyle lisans düzeyinden henüz mezun durumda olmayan adayların bitirdikleri son öğrenim düzeyinden (ortaöğretim veya önlisans) KPSS?ye girmeleri ve bu puanları ile yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde niteliklerini taşıdıkları kadro ve pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır