Bölge müdür yardımcısı, denetmen ve lobratuvar müdürünün sendikalı olması

Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı 100?den az kamu görevlisinin çalıştığı Bölge Müdürlüklerinde, bölge müdür yardımcıları, laboratuar müdürü ile DTS Denetmeni Grup Başkanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 24/02/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 79. sayfa

Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı 100?den az kamu görevlisinin çalıştığı Bölge Müdürlüklerinde, bölge müdür yardımcıları, laboratuar müdürü ile DTS Denetmeni Grup Başkanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (c) bendinde ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları? nın, (ı) bendinde ise ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları? nın sendika üyesi olamayacağı ve sendika kuramayacağı belirtilmiş bulunmaktadır. Bu hüküm ile ilgi (b) yazının birlikte değerlendirilmesinden, Dış Ticaret Müsteşarlığında; 1- Bölge Müdür Yardımcılarının; Dış Ticaret Müsteşarlığının bölge teşkilatının en üst amirinin yardımcısı olması sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları, 2- DTS Denetmeni Grup Başkanlarının; Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Dış Ticaret Müsteşarlığının merkez denetim elemanı niteliği taşımaması, Grup Başkanlığının da Müsteşarlığın merkez teşkilatı denetim birimi yöneticiliği olmaması nedeniyle kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri, 3- Laboratuar Müdürlerinin; o laboratuar müdürlüğünde 100?den az kamu görevlisi çalışıyor olması kaydıyla kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.