Fen kurulu üyesi, bölge müdür yardımcıları,tapu sicil müdürleri

Yükse Fen Kurulu Üyesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdür Yardımcıları ile il ve ilçelerin Kadastro Müdürleri ve Yardımcıları, Tapu Sicil Müdürleri ve Yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 24/02/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 80. sayfa

Yükse Fen Kurulu Üyesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdür Yardımcıları ile il ve ilçelerin Kadastro Müdürleri ve Yardımcıları, Tapu Sicil Müdürleri ve Yardımcılarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (c) bendinde ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları?nın sendika üyesi olamayacakları hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca; 1)Yüksek Fen Kurulu Üyelerinin, 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girmemesi sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri, 2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerinde görevli, a) Bölge Müdür Yardımcılarının, Genel Müdürlüğün bölge teşkilatının en üst amirinin yardımcısı olması sebebiyle kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları, b) Tapu Sicil ve Kadastro Müdürleri ile bunların yardımcılarının; 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin personelin en üst amiri veya yardımcısı olmaları halinde sendika üyesi olamayacakları, bunun dışında ise sendika üyesi olabilecekleri, mütalaa edilmektedir.