Lisans okurken ön lisan diploması alanların KPSS ön lisanstan girip tercih yapabilecekleri

Herhangi bir lisans programına devam ederken önlisans diploması alan adayların, KPSS?ye önlisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 kodu aranılan kadro ve pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 14/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 34. sayfa

Herhangi bir lisans programına devam ederken önlisans diploması alan adayların, KPSS?ye önlisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 kodu aranılan kadro ve pozisyonları tercih etmeleri mümkün olup olmadığı hakkında bilgi talep edilen dilekçe incelenmiştir. 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavıdır. Bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, sınava ve müteakip yerleştirme işlemlerine adayların son öğrenim düzeylerinden başvurmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşları KPSS Tercih Kılavuzlarında yer almasını istedikleri kadro ve pozisyonlarına ilişkin taleplerini, Başkanlığımızca hazırlanan Nitelik Kod Kılavuzuna uyun şekilde hazırlayarak Başkanlığımıza iletmekte ve bu kadro ve pozisyonların Başkanlığımızca incelenmesini müteakip, Devlet Personel Başkanlığı adına ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzları ile ilan edilmektedir. Söz konusu Nitelik Kod Kılavuzunda, yürütülebilmesi için herhangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen bazı kadro ve pozisyonları tercih edecek önlisans mezunları için "3001 (Meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak)? kodu belirlenmiştir. Yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinde, adayların en son öğrenim düzeylerinden sınava katılmaları ve bu sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme işlemlerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu itibarla, herhangi bir lisans programına devam ederken önlisans diploması alan adayların, KPSS?ye önlisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 kodu aranılan kadro ve pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır.