İta amirlerinin sendika üyesi olması

İta amirlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacaklarına hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 17/03/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 83. sayfa

İta amirlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacaklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin ( c) bendinde; ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları?nın (ı) bendinde ise ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları? nın sendika üyesi olamayacakları ve sendika kuramayacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacaklar tadat edilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarına ihdas edilmiş ?ita amiri? unvanında bir kadro bulunmadığından ita amirliği görevini ifa edenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususunda ilgililerin bulundukları asıl kadrosuna göre, yukarıda belirtilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin ( c) bendine göre işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.