Sendika üyesi olmaya ilişkin

TEDAŞ Genel Müdürlüğü bölge şirketlerine bağlı il ve ilçe teşkilatlarının amirleri ile bunların yardımcılarının,TEİAŞ?ın taşra teşkilatındaki iletim tesisi ve işletme grup müdürlüklerinin müdür ve yardımcılarının,Sanayi ve Ticaret İl Müdürlerinin, DSİ bölge müdürleri ve bunların yardımcıları ile DSİ?nin illerdeki şube ve sondaj müdürlüklerindeki müdür ve yardımcılarının, MTA bölge müdürleri ve bunların yardımcılarının, Kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 13/04/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 87. sayfa

1-TEDAŞ Genel Müdürlüğü bölge şirketlerine bağlı il ve ilçe teşkilatlarının amirleri ile bunların yardımcılarının, 2-TEİAŞ?ın taşra teşkilatındaki iletim tesisi ve işletme grup müdürlüklerinin müdür ve yardımcılarının, 3-Sanayi ve Ticaret İl Müdürlerinin, 4-DSİ bölge müdürleri ve bunların yardımcıları ile DSİ?nin illerdeki şube ve sondaj müdürlüklerindeki müdür ve yardımcılarının, 5-MTA bölge müdürleri ve bunların yardımcılarının, Kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. maddesinin (c) bendinde ?Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları? nın sendika üyesi olamayacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca; 1-TEDAŞ Genel Müdürlüğünün bölge şirketlerine bağlı il ve ilçelerde hizmet veren birimlerin en üst amirleri ve yardımcılarının emrinde 100 ve daha fazla personelin çalışıyor olması halinde sendika üyesi olamayacakları, bunun dışında ise olabilecekleri, 2-TEİAŞ?ın taşra teşkilatındaki iletim tesisi ile işletme grup müdürlüklerindeki müdür ve müdür yardımcılarının emrinde 100 ve daha fazla personelin çalışıyor olması halinde sendika üyesi olamayacakları, bunun dışında ise olabilecekleri, 3-Sanayi ve Ticaret İl Müdürlerinin sendikaya üye olamayacakları, 4-DSİ?nin, bölge müdür ve yardımcılarının sendika üyesi olamayacakları, şube ve sondaj müdürlüklerindeki müdür ve yardımcılarının ise emrinde 100 ve daha fazla personelin çalışıyor olması kaydıyla sendika üyesi olamayacakları, bunun dışında ise olabilecekleri, 5-MTA bölge müdürleri ile yardımcılarının sendika üyesi olamayacakları, mütalaa edilmektedir.