Koruma güvenlik görevlisi

Kamu kurum ve kuruluşlarında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 15 Tarih : 14/04/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 90. sayfa

Kamu kurum ve kuruluşlarında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 2495 sayılı ?Bazı Kurum ve Kuruluşların Koruma ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun? 26/06/2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5188 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15 inci maddesinin (j) bendinde ?Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, Üye olamazlar ve sendika kuramazlar? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları, mütalaa edilmektedir.