Seçim için istifa eden sendika yönetim kurulu üyelerine ilişkin

Kamu görevlileri sendikası üyesi olan ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre aylıksız izne ayrılan aynı maddenin 6 ıncı fıkrası hükmüne göre de 22 Temmuz Genel seçimlerinde milletvekilliği aday adayı olan ilgilinin milletvekili adayı olamaması veya milletvekili seçilememesi sebebiyle memuriyete dönmesi halinde; sendika üyeliğinin sendika yöneticiliğinin ve aylıksız izninin devam edip etmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 298 / 7 Tarih : 01/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 62. sayfa

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ek 7 nci maddesinde, "Subay, Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında da, "Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyonun organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur" denilmektedir.
Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
1-Milletvekili adaylığı için memuriyetten istifa edilmesi halinde adaylık süresince sendika üyeliğinin askıda kalacağı,
2-Milletvekili seçileme veya aday olunamama halinde memuriyete tekrar başlanıldığı tarihte sendika üyeliğinin, aylıksız iznin ve yönetim kurulu üyeliği görevinin tekrar başlayacağı
mütalaa edilmektedir.