Emme ve yutkunma güçlüğü çeken bebeği için ?Bebek annesinin bakımına muhtaçtır.? şeklinde alınacak rapor ile Devlet memuruna ücretli izin verilemeyeceği

Emme ve yutkunma güçlüğü çeken bebeği için "Bebek annesinin bakımına muhtaçtır." şeklinde alınacak rapor ile Devlet memuruna ücretli izin verilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 104 Tarih : 02/09/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 45. sayfa

Pierre Robin Sendromlu (alt çenenin gelişmemesi) emme ve yutkunma güçlüğü çeken bebeğiniz için "Bebek annesinin bakımına muhtaçtır." şeklinde alınacak rapor ile eşinizin ücretli olarak izin alıp alamayacağına ilişkin BİMER başvurunuz incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret İzni" başlıklı 104'üncü maddesinin (A) bendinde, "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir." hükmüne, 108'inci maddesinde ise, "Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir?Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." hükümlerine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümlerde öngörülen izinlerin dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan eşinizin, bebeğiniz için alınacak rapor dolayısıyla ücretli izin kullanması mümkün olmayıp, raporla belgelendirilmesi durumunda altı aya kadar aylıksız izin alabileceği ve bu sürenin bir katına kadar uzatılabileceği değerlendirilmektedir.