Sendika yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle istifa eden mühendis kadrosuna atanması sebebiyle izini keserek göreve başlayan kişinin durumu

Bakanlığınıza bağlı bir kurumda uzman kadrosunda görev yapan ve aynı zamanda sendika genel başkanlığı yapan ... Yasal süre içerisinde müracaatına istinaden aylıksız izin verildiği, daha sonra Bakanlığınıza bağlı ... Genel Müdürlüğü emrine mühendis olarak naklen atanan ilgilinin Kurum değişikliği sırasında aylıksız iznini keserek göreve başladığı belirtilmekte olup, adı geçen personelin sendikadaki işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek 4688 sayılı Kanun 18 inci maddesi çerçevesinde tekrar aylıksız izin talebinde bulunduğu ve Kurumunuzca ilgiliye ikinci kez aylıksız izin verildiğinden bahisle, adı geçen personele ikinci kez aylıksız izin verilmesinde sakınca olup olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 01/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 63. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar" hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde, ? Genel Başkanlığına seçilmesi sebebiyle süresi içinde müracaatta bulunarak kendisine aylıksız verilen, ancak daha sonra kurum değişikliği olmasından dolayı aylıksız iznini kendi iradesiyle keserek yeni görevine başlayan ve bilahare işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek tekrar aylıksız izin talebinde bulunan ilgiliye 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde ikinci kez aylıksız izin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.