KPSS 2010 sınavına önlisans seviyesinden giren 2011 (A) grubu sınavına girenin 2010 sınavı iptal olmaz

2010 KPSS?ye önlisans seviyesinden katıldığınızı belirterek 2011 yılında yapılacak KPSS?ye katılmanız durumunda 2010 KPSS sonucunun iptal olmayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 20/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 38. sayfa

2010 KPSS?ye önlisans seviyesinde katıldığınızı belirterek 2011 KPSS?ye girmeniz durumunda 2010 KPSS puanınızın iptal olup olmayacağı hususunda bilgi talep edilen ilgi dilekçe incelenmiştir. Bilindiği üzere, 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7?nci maddesinde; ?Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS?nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.? hükmü, 11?inci maddesinde ise ?KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.? hükmü yer almaktadır. Mezkur Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS); memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavıdır. Bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, sınava ve müteakip yerleştirme işlemlerine adayların son öğrenim düzeylerinden başvurmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzlarında, bu KPSS sonuçlarının B Grubu Kadrolar için kullanılmayacağı, A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların bu KPSS?ye girmelerine gerek olmadığı yönünde açıklamalara yer verilmekte olup, kamu kurum ve kuruluşlarının mezkûr Yönetmelikte B grubu kadrolar olarak tanımlanan kadroları için yapılan yerleştirme işlemlerinde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarının kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla en son öğrenim düzeyleri olan ortaöğretim/önlisans seviyesinden B grubu kadrolar için yapılan 2010 KPSS?lere katılan adayların bu sınavın geçerlilik süresi bitmeden lisans seviyesinden mezun adaylar için yapılacak 2011 KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınavına girmeleri halinde, ortaöğretim/önlisans düzeyinden katıldıkları KPSS sonuçlarının iptal olmayacağı, bu sınav sonuçlarının yeni öğrenim düzeyleri olan lisans seviyesinden yapılacak KPSS B grubu sınav tarihine kadar geçerli olacağı mütalaa edilmektedir.