Memur iken (A) grubu kadroların sınavlarına girip kazanılması

Devlet memuru olan ve (A) grubu kadrolar (kariyer mesleklere atanmak isteyen) adayların "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" KPSS'ye girmesini müteakip, (A) grubu olarak nitelenen kadrolar için ilgili kurumların kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavına girmesi ve başarılı olması halinde mümkün olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50, 74 Tarih : 20/06/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 67. sayfa

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde, Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu belirtilmiştir. İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" 3.5.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelikle; kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolar (A) ve (B) grubu kadrolar olarak iki grupta değerlendirilmiştir.
(A) grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, Kaymakam Adayı). Bu kadroları tercih edecek adayların KPSS'ye girmelerini müteakip ilgili kurumlarca kendi özel mevzuatları uyarınca yapılacak sınavlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ve aranılan özel şartlar hususunda adayların ilgili kurumlarca yapılacak ilanları takip etmeleri gerekmektedir.
(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde adı geçen Kurumca bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür." denilmektedir.
Bu itibarla, mezkûr hüküm ve açıklamalar çerçevesinde KPSS'ye girmenizi müteakip, Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelenen kadrolar için ilgili kurumların kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavına girmeniz ve başarılı olmanız halinde söz konusu kadroya halen çalıştığınız kurumun muvafakatiyle atanmanızın mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.